04.04.2023

Kuraklıkta bahar yağmuru umudu

Mart ayında yağışların yüzde 53 arttığını belirten Tarım Bakanlığı’na göre Nisan, Mayısta yağışlar düzenli ve yeterli olursa tarımsal kuraklık yaşanmayacak.

Baharın yağışlı geçmesi tarım sektöründe umudu artırdı. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal kuraklıkla mücadeleye yönelik hazırladığı “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”nın Mart ayı risk değerlendirme raporuna da yansıdı.

Sorun yok

Risk değerlendirme komitesinin hazırladığı raporda, 2022-2023 tarım yılı şubat-mart ayında; hububat ekili alanlarda bölgelere göre değişmekle birlikte buğdayın kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde olduğu, Türkiye genelinde yağış yetersizliğinden söz edilebileceği ancak tarımsal kuraklık açısından bir sorun olmadığı vurgulandı.

İşlemesiz tarım

Tarım Bakanlığı’nın tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisindeki bazı hedefler ise şöyle:

*Kuraklığa dayanıklı ve iklime uyumlu hububat çeşitleri geliştirilerek bunların kullanımının yaygınlaştırılması.

*Daha az su tüketen, su kullanım etkinliği yüksek endüstri bitkileri geliştirilmesi.

*Kuraklığa dayanıklı çayır-mera yem bitkilerinin geliştirilmesi.

*Toprak sağlığının korunması ve topraktaki suyun muhafaza edilmesi adına toprak işlemesiz tarım, azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim sistemlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması.

*Çayır ve meralara kuraklığa dayanıklı bitki tohumlarının doğrudan ekim sistemi ile ekilmesi.

*Orta Anadolu’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Bu kapsamda Merinos ve Akkaraman geliştirme projeleri yürütülüyor.

*Orta Anadolu’da büyükbaş hayvancılıkta iklim değişikliğine uyumlu hayvan varlığının arttırılması ve gerekli dönüşümün sağlanması. Anadolu Esmeri geliştirme projesi örnek verilebilir.