19.06.2023

Şanlıurfa’da alternatif üründe ekim zamanı!

GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'da Buğday hasadın ardından ikinci ürün olarak Mısır ekimine başlandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında sulama imkanlarının her geçen gün geliştiği kentte, sulanan arazilerin artması tarımsal üretime büyük katkı yapıyor.

Türkiye’deki pamuk, buğday, kırmızı mercimek, arpa ve mısırın önemli bir kısmının üretildiği Şanlıurfa'da, özellikle son yıllarda mısırdaki üretim artışı dikkati çekiyor.

Harran Ovasında buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekimine başlandı. Ovada 2 milyon dönümlük alana mısır ekilmesi bekleniyor.

Türkiye'deki pamuğun yüzde 44'ü, buğdayın yüzde 9'u, mercimeğin yüzde 36'sı ve arpanın ise yaklaşık yüzde 15'nin üretildiği Şanlıurfa'da sulu tarım alanları her yıl genişliyor.

Harran ovasında çiftçiler buğday hasadını bitirir bitirmez ikinci ürün mısır ekimine başladı. Traktörlerle sürülen toprak mısır ekimine hazır hale getirildi. Ardından çiftçiler mısır tohumunu mibzerle toprağın bağrına bıraktı. Çiftçiler ekimini bitirdiği arazide kendi imkanlarıyla sulamaya başladı. Çiftçiler ektikleri mısırın hasadını Kasım ayında yapacak. Ovada yaklaşık 2 milyon dönüm mısır ekilmesi planlanıyor.