28.02.2024

Tarımsal üretim planlaması Adana’da hayata geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılından itibaren hayata geçirilen Tarımsal Üretim Planlaması modelinin ilk uygulaması Adana’da Seyhan ilçesinde yapıldı. Üreticiler firma ile tatlı mısır üretimi konusunda sözleşme imzalayarak planlı üretimin bir parçası oldu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Seyhan İlçesinde üreticiler tatlı mısır üretimi konusunda bir firma ile sözleşme imzalayarak sözleşmeli üretim modeline dahil oldular. Sözleşme imza töreni öncesinde üreticilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 5488 sayılı Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığımıza yetki verildiğini belirterek, “Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınmasını zorunlu hale getirildi” dedi.

“Ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır” diye sözlerine devam eden Kökçüoğlu, “Bu üründen Türkiye’de ne kadar yetiştiriliyor. Türkiye’nin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var. İhracatçının, sanayicinin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var. Bunu görerek ona göre bir planlama içinde bulunuyoruz.” dedi.

Üretimi planlarken bunun sözleşmeli üretim ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kökçüoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunu yapınca birincisi gıda arzını garanti altına alıyoruz. İkincisi bunları Bakanlığımızın sözleşmeli üretim sistemine giriyoruz. Sonuçta hangi üründen ne kadar üretiliyor, Elimde garanti piyasaya sürülecek ürün miktarı ne kadar? Bunu biliyoruz. Bu üretimi yaparken de hem satıcı, hem alıcının zarar etmemesi için bunları sigorta şartına bağlıyoruz.”

Toplantıda üreticiler Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu huzurunda firma ile sözleşme imzaladı. İl Müdürü Kökçüoğlu, üreticilere destekleri için teşekkür ederek hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

Sözleşmeli üretim; üretim ve pazarlamanın birlikte düşünüldüğü, üreticiler ile alıcılar arasında ürün standartları, kalitesi, miktarı ve teslim tarihinin bir sözleşmeye bağlanarak, ürün satışının garanti edildiği anlaşmaya dayanan bir üretim modeli. Tarımsal Üretim Planlamasının araçlarından biri olan sözleşmeli üretim, arz güvenliğine önemli katkılar sağlarken, sözleşmelerin Bakanlık kayıt sistemlerine girilmesi üretimin izlenebilirliğini, Bakanlığın daha kapsayıcı bilgilere erişimini temin ederek daha etkin politika ve strateji geliştirilmesini sağlayacak.